top of page
  • Facebook Social Icon
LEV DITT LIV!
Du er deg - og slik som du er, er du god nok!
 

Det finnes bare et menneske i ditt liv som du alltid er sammen med: det er DEG. Du kan like deg som du er, eller du kan la være.

 

Mine, og mange av mine klienters erfaringer, viser at vi har det bedre, er friskere og mer livsglade når vi liker oss selv. Og det er ofte da vi tør å våge det vi ønsker for oss selv. Trenger du hjelp til å finne din vei og gå den?

INDIVIDUALPSYKOLOGI
 
"Det som fascinerer meg ved individualpsykologien er den oppmuntrende tilnærming Alfred Alder (1870 – 1937) har forankret i sin Individualpsykologi.
 
Adler var øyelege, nevrolog og psykiater. Han elsket mennesker, og han snakket deres språk. Man snakker om han som et «sosialt geni» av forrige århundre. Han trodde på godheten i alle mennesker, at motløshet kan føre til feil oppførsel eller feil utvikling, samt at oppmuntring fører til at mennesker vokser/ blomstrer.
 
Som terapeut er dette grunnleggende også for meg i mine møter med andre mennesker."
                                       Nicole Fongen, gründer, Modig tanke - Modig handling

 

«Jeg har lært å akseptere hvert enkelt menneske som det er, ikke minst meg selv».

 

Kvinne, Fysioterapeut, 42 år

bottom of page