top of page

Alfred Alder (1870 – 1937)

Hva er det spesielle ved individualpsykologien?


Det livsbejaende, optimistiske synet på livet og menneskene, tillitten til den enkeltes evner/ ressurser, nærheten til det virkelige livet og den enkle overførbarheten på hverdagssituasjoner.

 

 

Hva kjennetegner individualpsykologiens menneskesyn?
 

Overbevisningen om at:

 

  • mennesket er et sosialt vesenet og hvert menneske har visse evner og styrker, som ønsker å brukes til nytte for andre og til nytte for seg selv.

  • alle mennesker er likeverdige og uavhengig av deres posisjon i samfunnet.

  • mennesker ikke er ofre, men er ansvarlige for sine liv. Det vil si de kan bestemme selv og har alltid valget om hvordan de forholder seg i ulike situasjoner.

 

 

Hvor kommer navnet „individualpsykologi“ fra?
 

Navnet stammer fra det latinske ordet individ som betyr udelelig, en integrert helhet.

 

Inndelingen i ulike deler som det bevisste, ubevisste, forstand, vilje, følelser, tanker og handlinger osv. kan noen ganger være hensiktsmessig, men individualpsykologien ser ikke disse delene som separate krefter.

 

 

Hva betyr: Individualspykologien er en «brukspsykologi»?
 

Et mennesket «eier» ikke visse egenskaper, men det bruker dem. Det spiller altså ingen rolle hva slags egenskaper et mennesket har, men hvordan det bruker dem.

 

 

Hvilke modellene inneholder individualpsykologien?


Det er en verdiorientert personlighetsteori, en livsfilosofi, en pedagogisk modell og teknikker og metoder for rådgivning og psykoterapi.

 

 

Hvilken rolle spiller overbevisninger og fakta?
 

Avgjørende for atferden til et mennesket er de grunnleggende overbevisninger som det har.
Mennesket baserer handlingene sine ikke på fakta, men på de overbevisninger det har gjort seg av fakta.

 

 

Eksempel: Stian planlegger en sykkeltur neste søndag.
Når søndagen kommer, øser regnet ned.
Stian sukker resignert: „Typisk“.
«Hvis jeg har tenkt å gjøre noe riktig bra fungerer det jo aldri.“
Etter hans oppfatning er regnet enda et bevis for at han er en ulykkesfugl.
Han kunne se noe helt annet i regnet, som for eksempel en god anledning til endelig å kunne lese krimboka som han har kjøpt for en stund siden.
Men kunne han da fortsette å se på seg selv som en ulykkesfugl?

bottom of page