top of page
Jeg hjelper deg til et lykkeligere liv!
INDIVIDUALPSYKOLOGISK 
RÅDGIVNING/COACHING

 

Individualpsykologisk rådgivning har verktøy og metoder blant annet fra gestaltterapi, kognitiv terapi, NLP og mentaltraining  som kan benyttes på flere områder: enten det er utfordringer knyttet til den enkelte person eller i relasjon til andre mennesker.

 

Det kan for eksempel være stress eller følelse av utbrenthet, opplevelse av en livskrise, søken etter meningen med livet, sorg, angst, vedvarende bekymringer, dårlig selvtillit, vanskelig parforhold eller at man trenger hjelp for "å få ryddet hodet sitt".

 

Eller at man ønsker coaching for personlig utvikling, målsetting eller karriere.

 

Det dreier seg om livets utfordringer på godt og vondt, og hvordan man kan lære seg å møte disse.

 

Behandlingen er oftest kortvarig med tydlige målsettinger og konkrete hjemmelekser som klienten arbeider med mellom timene.

RESULTATET: klienten opplever fort mer livsglede, bedre selvtillit, økt mestringsfølelse og mer harmoni i relasjonen med seg selv og andre.

ENCOURAGING -TRAINING

 

"Et menneske trenger oppmuntring som planter trenger vann".

 

Ønsker du å bli modigere, tørre mer, bedre selvtillit?

Få et mer avslappende forhold til deg selv og andre?

Vil du utvikle ditt potensiale?!


Da er  ENCOURAGING - TRAINING riktig for deg.

 

Etter en spørreundersøkelse gjennomført blant 1.000 deltakere har mer enn 80% bekreftet følgende:

"Jeg er mer fornøyd med meg selv. Er modigere og har bedre selvtillit, samtidig som jeg er blitt bevisst på egne behov og tolererer andres feil bedre. Er modigere og tør mer enn før. Jeg er mer vennlig mot andre og har fått et bedre forhold til partner. Jeg er mer forståelsesfull og tolerant enn tidligere."

 

Ta kontakt for å finne ut når neste kurs starter!
 

"Jeg tror det er viktig, at man som individualpsykologisk terapeut er glad i mennesker, og at man ser den enkeltes potensial og ressurser".

Nicole Fongen,  gründer, Modig tanke - Modig handling

bottom of page