top of page

Arbeidsetikk

Det er viktig for meg å møte klientene mine med respekt, likeverd og varme.

Som klient hos meg kan du forvente at jeg arbeider ut fra prinsippet at det er DU som er eksperten på ditt liv og at min rolle som individual-psykologisk terapeut og coach er å legge til rette for en prosess som resulterer i endring og forbedring av din «situasjon» (som beskrevet i nærmere detalj når du klikker på TILBUD).

 

Du kan også forvente at jeg jobbe for å skape et tillitsfullt, ærlig og trygt samarbeid. Tidligere klienter har beskrivet min arbeidsstil som lyttende, oppmuntrende, samarbeidende, praktisk, fleksibelt og utforskende.

bottom of page